Nr: #8192 Info: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/budujcom/public_html/index.php at 19 line
Buduj.com.pl - Portal budowlany
Nr: #8192 Info: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/budujcom/public_html/ads/libraries/lib-db.inc.php at 76 line

Wnioski

1. Wniosek inwestora o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowe na rzecz innej osoby
2. Wniosek na wykonanie robot budowlanych nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe
3. Wniosek na zabudowe wspolnej granicy zblizenie sie do granicy obiektem mieszkalnym
4. Wniosek o udostepnienie danych zbiorczych ze zbiorow meldunkowych
5. Wniosek o bez przetargowe nabycie nieruchomosci
6. Wniosek o dokonanie podzialu nieruchomosci
7. Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomosci rolnych
8. Wniosek o informacje w sprawie zgodnosci z planem ogolnym zagospodarowania przestrzeni
9. Wniosek o nabycie lokalu
10. Wniosek o nadanie i zmiane numeru porzadkowego nieruchomosci
11. Wniosek o nadanie numeru porzadkowego dla budynku
12. Wniosek o nadanie numeru posesji
13. Wniosek o nadanie uprawnien budowlanych w specjalnosci architektonicznej do projektowania
14. Wniosek o potwierdzenie powierzchni uzytkowej
15. Wniosek o potwierdzenie prawa do przebywania w lokalu
16. Wniosek o pozwolenie na rozbiorke
17. Wniosek o pozwolenie na wycinke drzew
18. Wniosek o przedluzenie terminu waznosci Aprobaty Technicznej
19. Wniosek o przedluzenie terminu zabudowy dzialki
20. Wniosek o przekazanie na wlasnosc garazu i oddanie gruntu w uzytkowanie wieczyste
21. Wniosek o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci
22. Wniosek o przeksztalcenie spoldzielczego wlasnosciowego prawa w odrebna wlasnosc
23. Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowe
24. Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej kalsyfikacji gruntow
25. Wniosek o przyjecie zgloszenia na budowe ogrodzenia
26. wniosek o przyjecie zgloszenia na budowe ogrodzenia1
27. Wniosek o przyjecie zgloszenia na wykonanie robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe
28. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego Deklaracja o wysokosci dochodow
29. Wniosek o samodzielnosci lokalu
30. Wniosek o sprzedaz garazu jego dotychczasowemu najemcy
31. Wniosek o udostepnienie dzialki
32. Wniosek o udostepnienie miejscowego planu zagospodaroawnia przestrzennego informacji o srodowisku
33. Wniosek o udzielenie bonifikaty od oplaty rocznej z tytulu uzytkowania wieczystego nieruchomosci
34. Wniosek o umorzenie podatku
35. Wniosek o ustalenie oplaty od wzrostu wartosci nieruchomosci w zwiazku ze zmiana planu
36. Wniosek o ustalenie warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu
37. Wniosek o ustalenie warunkow zabudowy lokalizacji inwestycji celu publicznego
38. Wniosek o ustanowienie sluzebnosci drogi koniecznej
39. Wniosek o uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sasiedniego
40. Wniosek o wydanie Aprobaty Technicznej
41. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
42. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt podzialu nieruchomosci
43. Wniosek o wydanie dziennika budowy
44. Wniosek o wydanie oswiadczenia o odstapieniu gminy od prawa pierwokupu nieruchomosci
45. Wniosek o wydanie postanowienia opiniujacego wstepny projekt podzialu nieruchomosci
46. Wniosek o wydanie pozwolenia na montaz reklamy swietlnej na obiekcie budowlanym
47. Wniosek o wydanie pozwolenia na odprowadzanie sciekow
48. Wniosek o wydanie pozwolenia na ustawienie reklamy wolnostojacej
49. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu
50. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZP
51. Wniosek o wydanie zaswiadczenia o wielkosci uzytkow rolnych
52. Wniosek o wydanie zaswiadczenia o zameldowaniu
53. Wniosek o wydanie zaswiadczenia z rejestru mieszkancow
54. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomosci
55. Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego
56. Wniosek o wylaczenie gruntow rolnych z produkcji
57. Wniosek o wylaczenie z produkcji uzytkow rolnych
58. Wniosek o wymeldowanie
59. Wniosek o wyrazenie zgody na wykreslenie hipoteki
60. Wniosek o wyrazenie zgody na zmiane najemcy garazu wybudowanego ze srodkow wlasnych
61. Wniosek o zamiane lokalu mieszkalnego z kontrahentem
62. Wniosek o zaopiniowanie pod wzgledem planistycznym i architektonicznym ogrodka tarasu
63. Wniosek o zawarcie umowy notarialnej ze Spoldzielnia
64. Wniosek o zbycie nieruchomosci gruntowej w drodze przetargu
65. Wniosek o zezwolenie na wyciecie drzew
66. Wniosek o zezwolenie na wylaczenie gruntu z produkcji rolniczej
67. Wniosek o zezwolenie na zajecie odcinka pasa drogowego
68. Wniosek o zezwolenie na zajecie pasa zieleni
69. Wniosek o zmiane decyzji o pozwoleniu na budowe
70. Wniosek o zmiane lokalu mieszkalnego z dysponentem
71. Wniosek o zmiane sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci
72. Wniosek o zmiane sposobu uzytowania obiektu budowlanego
73. Wniosek o zmianie sposobu uzytkowania
74. Wniosek o zniesienie wspolwlasnosci nieruchomosci
75. Wniosek o zwolnienie od kosztow sadowych
76. Wniosek oaktualizacje oplaty rocznej z tytulu uzytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej stanowiacej własnosc
77. Wniosek_oaktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność
78. Wniosek udostepnienie informacji publicznej w ITB
79. Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2021

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt