Nr: #8192 Info: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/budujcom/public_html/index.php at 19 line
Buduj.com.pl - Portal budowlany
Nr: #8192 Info: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/budujcom/public_html/ads/libraries/lib-db.inc.php at 76 line

Podwieszane sufity z certyfikatem

Znany producent sufitów podwieszanych, firma Armstrong, oznacza wyroby sprzedawane w Polsce znakiem CE.
Oznakowanie CE nie jest znakiem jakości, ale informacją dla konsumentów, że produkt jest zgodny z wymaganiami normy europejskiej. Umieszczając na produktach symbol CE producent deklaruje, że odpowiadają one istotnym europejskim wymaganiom dotyczącym podstawowych dziedzin życia, takich jak zdrowie, bezpieczeństwo i ochrona środowiska.

Obowiązek zgodności wyrobu z odpowiednimi wymaganiami Unii, nakłada na producentów obecnych na unijnym rynku Dyrektywa Rady Europy nr 89/106/EWG. Znak CE i informacje towarzyszące umieszczone są na wyrobach (jego opakowaniu) i/lub w dokumentach handlowych.
W przypadku sufitów podwieszanych bezwzględny obowiązek znakowania CE wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 roku (do tego dnia trwa okres przejściowy).

- W przypadku sufitów podwieszanych firmy Armstrong, większość elementów (płyt wypełniających, rusztu i akcesoriów) jest już od dawna oznaczona znakiem CE - zapewnia Piotr Alwasiak, Technical Sales Manager w firmie Armstrong. - W świetle ustawy o wyrobach budowlanych oznacza to, że mogą być one bez ograniczeń wprowadzane do obrotu i stosowania na terytorium Polski.

Podstawą do oznaczania sufitów firmy Armstrong znakiem CE jest zharmonizowana norma europejska EN 13964:2005 "Sufity podwieszane - Wymagania i metody badań ". Certyfikat zgodności z normą (jeżeli konieczny) wydaje niezależna, notyfikowana jednostka (w przypadku firmy Armstrong jest to Warrington Certification Ltd z Anglii), natomiast deklarację zgodności wystawia sam producent.

Znak zgodności CE dla wyrobów budowlanych

Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a więc upoważniającym do znaku CE, są certyfikat zgodności (jeżeli wymagany) oraz deklaracja zgodności wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej. Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 swobodnie wprowadzany do obrotu i stosowania na rynku polskim i innych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Normy zostały zdefiniowane przez Europejski Komitet Normalizacyjny - CEN, i są elementami polityki Unii Europejskiej w ustalaniu wymagań dla wyrobów budowlanych. W przypadku dyrektywy 89/106/EWG, oznakowanie CE należy umieszczać na samym wyrobie, na etykiecie przymocowanej do niego, na jego opakowaniu, lub na towarzyszących dokumentach handlowych. Oprócz samego znaku musi być podany numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej, jeśli taka brała udział w zastosowanym systemie zgodności. Oznakowaniu CE powinny towarzyszyć dodatkowe informacje zawierające: nazwę lub znak identyfikacyjny producenta, ostatnie dwie cyfry roku znakowania wyrobu, ewentualnie numer certyfikatu zgodności oraz wskazówki do identyfikacji cech i zadeklarowanych właściwości użytkowych wyrobu na podstawie specyfikacji technicznych.

Więcej informacji na stronie internetowej "Instytutu Techniki Budowlanej" - http://www.itb.pl, gdzie znajdują się różnego rodzaju dokumenty Komisji Europejskiej dotyczące znakowania wyrobów budowlanych.

Armstrong Building Products
więcej artykułów, informacji
http://www.armstrong.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2021

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt