Nr: #8192 Info: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/budujcom/public_html/ads/config.inc.php at 597 line

Schöck Isokorb XT - nowa generacja łączników termoizolacyjnych

W ofercie firmy Schöck pojawiła się nowatorska, pod względem izolacyjności cieplnej i akustycznej, wersja popularnego łącznika termoizolacyjnego do balkonów z serii Isokorb - Schöck Isokorbâ XT. Nowy produkt stanowi odpowiedź firmy na nieustannie rosnące wymagania inwestorów w zakresie energooszczędnych wyrobów i technologii stosowanych w budynkach.

 Twórcom Schöck Isokorb XT udało się poprawić właściwości termoizolacyjne produktu o 30%, a izolacyjność akustyczną o ok. 50% w porównaniu do poprzednich modeli. Stało się to możliwe m.in. dzięki zastosowaniu elementu izolacyjnego o grubości 120 mm, w którym po raz pierwszy wykorzystano materiał izolacyjny neo-por. Jego cechą jest lepsza absorpcja promieniowania cieplnego wewnątrz materia-łu, dzięki czemu daje on dodatkową izolację termiczną.

Doskonałą sprawność termoizolacyjną Schöck Isokorb XT udało się także osiągnąć dzięki użyciu w produkcie:
-wysokiej klasy betonu drobnoziarnistego,
-wysokiej jakości stali szlachetnej o polepszonej odporności na rozciąganie. Zwiększenie tego parametru pozwoliło na zmniejszenie średnicy pręta przy zachowaniu niezmienionej nośności, a co za tym idzie na zmniejszenie po-wierzchni przekroju cechującej się wysokim przewodnictwem cieplnym.

Oprócz wysokiej efektywności energetycznej Schöck Isokorb XT charakteryzuje się także doskonałymi właściwościami w zakresie izolacji akustycznej, i to bez dodatko-wych wykładzin pływających na balkonach czy w podcieniach. Osiągnięcie tej cechy stało się możliwe dzięki specjalnej konstrukcji i optymalizacji materiałów. Niewielka masa produktu ułatwia jego montaż na budowie i umożliwia sprawną obróbkę.

Działanie łącznika balkonowego polega na termicznym oddzielaniu poszczególnych elementów konstrukcji przez co następuje redukcja mostków cieplnych. Jednocze-śnie Schöck Isokorb XT pełnieni rolę elementu nośnego budowli. Dzięki tym funk-cjom jego zastosowanie w balkonach zwiększa komfort mieszkania i pozwala na uniknięcie takich strat budowlanych, jak:
-niekontrolowane i nadmierne straty ciepła,
-zawilgocone i zagrzybione ściany,
-rysy betonu wynikające ze skurczu i rozszerzalności na połączeniu płyty bal-konowej i stropowej.


W Polsce już od dłuższego czasu rośnie zapotrzebowanie na energooszczędne, a co za tym następuje - ekologiczne produkty budowlane. Sytuacja taka wynika m.in. ze zmian w prawie budowlanym, które od stycznia br. nakładają na nowopowstałe domy i mieszkania obowiązek posiadania świadectw energetycznych. Z roku na rok rośnie także świadomość społeczeństwa w obszarze energooszczędności. Polacy oczekują, że ich nieruchomości będą nie tylko cieplejsze, ale także tańsze w eksplo-atacji. Nowy Schöck Isokrob XT spełnia te wymagania. Powodując redukcję do minimum szkodliwych mostków cieplnych w balkonach, przez które ulatnia się znaczna część energii (balkon uważany jest za jedno z miejsc o największych stratach ciepła), znacznie obniża koszty ogrzewania.

Łącznik balkonowy Schöck Isokorb XT, jako pierwszy produkt firmy, otrzymał od niemieckiego Instytutu Domów Pasywnych (Passivhaus Institut) certyfikat „Kon-strukcji o zredukowanej ilości mostków termicznych”. Dzięki temu może być on
z powodzeniem stosowany także w balkonach domów pasywnych.. 


Dodatkowe informacje o firmie Schöck Sp. z o.o.:

Firma Schöck Sp. z o.o. należy do Grupy Schöck. Główną specjalnością firmy są rozwiązania do izolacji termicznej i akustycznej dla budownictwa wielorodzinnego.

Grupa Schöck zatrudnia łącznie 500 pracowników. Oprócz głównej siedziby w Baden-Baden firma Schöck posiada magazyn dystrybucyjny w Essen i zakład produkcyjny w Halle/Saale. Pozostałe firmy należące do Grupy Schöck są rozmiesz-czone w Polsce, Austrii, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii  i na Węgrzech.

Jako producent firma Schöck projektuje, produkuje i rozprowadza innowacyj-ne elementy i systemy budowlane dla budownictwa lądowego. Jej celem jest rozwój coraz to lepszych jakościowo i doskonalszych elementów konstrukcyjnych zgodnie    z hasłem: „budować nowocześnie”.

Oprócz rozwiązań technicznych firma Schöck zwraca szczególnie uwagę na  usługi i serwis. Dzięki temu wszystkie grupy klientów mają dostęp do szkoleń, programów obliczeniowych, informacji technicznych i koniecznego doradztwa technicznego, aby „budować nowocześnie”.
 

Artykuł dodał: Kamil Bielicki

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2019

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt