Nr: #8192 Info: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/budujcom/public_html/ads/config.inc.php at 597 line

Własności sufitów podwieszanych

Różne parametry, właściwości i przeznaczenie sufitów podwieszanych sprawiają, że wybór odpowiedniego produktu staje się dużym wyzwaniem. Pewien kłopot może też sprawić ich szeroka oferta na rynku. Pamiętajmy jednak, że pierwszym pytaniem na jakie musimy sobie odpowiedzieć jest: Jaki chcemy osiągnąć efekt, montując płyty sufitowe?

 

Poniższy przewodnik po właściwościach sufitów podwieszanych został przygotowany przez specjalistów
z Rockfon – dostawcy akustycznych sufitów podwieszanych z wełny skalnej.

AKUSTYKA – najważniejsze pojęcia

Czas pogłosu

Czas pogłosu to okres, w którym poziom natężenia dźwięku spada o 60 dB. Jego wartość pozwala określić jak długo zanikający dźwięk utrzymuje się w pomieszczeniu. Krótki czas pogłosu umożliwia czysty odbiór dźwięków, wyrazistość mowy i zredukowanie poziomu hałasów. Długi czas pogłosu obniża wyrazistość mowy i wzmaga natężenie hałasu we wnętrzu.

Pochłanianie dźwięku

Pochłanianie dźwięku, czyli dźwiękochłonność określa, w jakim stopniu materiał bądź przegroda budowlana absorbuje wszystkie dźwięki w pomieszczeniu. Tym samym określa zdolność tego materiału

do zmniejszania czasu pogłosu w pomieszczeniu. „Dla lepszej akustyki pomieszczenia ważne jest, aby zastosowany materiał pochłaniał jak największą, a odbijał jak najmniejszą ilość dźwięku. Choć istnieją przypadki, gdy dąży się do osiągnięcia określonego czasu pogłosu, niekoniecznie najmniejszego” – uważa Michał Dylewski, Technical Manager, Rockfon.

Efektywność pochłaniania energii dźwiękowej wyrażona jest przez pogłosowy współczynnik pochłaniania dźwięku a, mierzony dla różnych częstotliwości. Wartość a zawarta jest w przedziale od 0 do 1, gdzie
1 oznacza całkowicie pochłoniętą energię dźwiękową, a 0 – całkowite odbicie energii dźwiękowej.

Klasy pochłaniania dźwięku od E do A (gdzie A określa najwyższy współczynnik pochłaniania dźwięku)
są kolejną metodą klasyfikacji opisaną w Międzynarodowym Standardzie ISO 11654. Jednak ze względu na dużą rozpiętość przedziałów, klasy pochłaniania dostarczają jedynie ogólnej informacji nt własności dźwiękochłonnych materiału.

Pochłanianie dźwięku mierzone jest zgodnie z EN ISO 354:2005. Praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku aP, wskaźnik pochłaniania dźwięku aW oraz klasy pochłaniania dźwięku są obliczane zgodnie z EN ISO 11654.

Izolacyjność akustyczna

Izolacyjność akustyczna od dźwięków przenoszonych drogą powietrzną, czyli dźwiękoizolacyjność określa, w jakim stopniu materiał bądź przegroda budowlana chroni pomieszczenie od hałasu dochodzącego
z otoczenia. Izolacyjność akustyczna zależy od wielu elementów, w szczególności od rodzaju i własności materiałów, z których wykonano ściany i stropy.

Izolacyjność akustyczna dla sufitów podwieszanych mierzona jest w relacji pomieszczenie - pomieszczenie  i określa tzw pochłanianie wzdłużne podane w dB.

Współczynnik izolacyjności akustycznej dla sufitów podwieszanych jest mierzony zgodnie z PN-EN ISO 10848-2:2007. 
BEZPIECZEŃSTWO OGNIOWE

Klasa reakcji na ogień

Zgodnie z ustaleniami podanymi w decyzjach Komisji Europejskiej i normach PN-EN, materiałom budowlanym przyporządkowano klasy w zakresie reakcji na ogień, zwane euroklasami. Charakterystyka
ta odpowiada za bezpieczeństwo pożarowe. „Klasa reakcji na ogień wskazuje, jak wyrób budowlany
zachowuje się pod wpływem ognia. W przypadku tego parametru im wyższa klasa tym wyższe bezpieczeństwo pożarowe” – twierdzi Michał Dylewski. W celu jej określenia poddaje się badaniu i ocenie, zgodnie z EN 13501-1, następujące parametry: ilość wydzielanego ciepła i szybkość spalania, czas
do zapalenia, rozprzestrzenianie płomieni, wytwarzanie dymu, występowanie płonących kropli i odpadów.

 

POZOSTAŁE WŁASNOŚCI

Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa

Stabilność wymiarowa to odporność na odkształcanie. Wytrzymałość na zginanie sufitów podwieszanych jest badana zgodnie z normą EN 13964. Parametr ten jest miarą odkształcenia paneli sufitowych przy zachowaniu pewnych warunków wilgotności oraz temperatury i obejmuje ugięcie, odporność na wilgoć oraz obciążenie. Przykładowo wartość 1/C/ON oznacza: klasę odkształcenia 1, wystawienie na działanie czynników zewnętrznych - klasa C, 0N - bez dodatkowego obciążenia.

Odbicie światła

Plyty sufitu podwieszonego o wysokim współczynniku odbicia światła pomagają w tworzeniu optymalnych warunków oświetleniowych i mogą przyczynić się obniżenia kosztów energii. Sufit posiadający wysoki współczynnik odbicia światła pozwala na maksymalne rozproszenie światła dziennego w pomieszczeniu.
W tym przypadku ważny jest jeszcze jeden aspekt. Większe odbicie światła to także jaśniejsze pomieszczenie, a tym samym większa przyjemność z przebywania w pomieszczeniu.
Według Michała Dylewskiego, „aby uzyskać optymalne efekty, rekomendowane jest stosowanie płyt sufitowych o jasnej, matowej powierzchni oraz współczynniku odbicia na poziomie minimum 80%”.

 

Przewodność cieplna

Zastosowanie sufitów podwieszanych powoduje zmniejszenie strat energii używanej głównie do podniesienia lub obniżenia temperatury w pomieszczeniach. 

Im niższy jest współczynnik przewodzenia ciepła, tym lepsze własności izolacyjne 

sufitu. 

Niski współczynnik przewodności cieplnej poprawia bilans cieplny w pomieszczeniu.

Przewodność cieplna jest deklarowana, kiedy własności płyt sufitowych mogą przyczynić się do znacznej poprawy izolacyjności cielnej przegrody. Współczynnik przewodzenia ciepła dla płyt sufitowych badany jest zgodnie z normą PN-EN 12667:2002.

 

KONSERWACJA

Higiena

Aby zapewnić wysoki poziom higieny w pomieszczeniach, sufity muszą być łatwe w utrzymaniu czystości oraz odporne na rozwój szkodliwych mikroorganizmów. „Nowopowstające obiekty - szybko wznoszone
baseny, szkoły czy szpitale, charakteryzują się dużym poziomem wilgotności. Tylko materiały
nieorganiczne i hydrofobowe mogą zapewnić długą eksploatację budynków” – zapewnia Michał Dylewski. Płyty oznakowane atestem higienicznym PZH są przeznaczone do stosowania w budownictwie
do pomieszczeń wewnętrznych, w tym również do obiektów służby zdrowia.

Czyszczenie

Łatwość utrzymania sufitu w czystości ma wpływ na jego trwałość i jakość techniczną, a także na aspekt ekonomiczny związany z montażem. Przyczynia się ona także do estetycznego wyglądu i zdrowego
mikroklimatu wnętrza w każdym obszarze zastosowania. Odnawiając dany produkt należy zwrócić uwagę na zalecenia producenta i stosować się do instrukcji dołączonej do produktu.

Artykuł dodał: Kamil Bielicki

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2018

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt