Nr: #8192 Info: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/budujcom/public_html/ads/config.inc.php at 597 line

Norma na sufity podwieszane

3 listopada 2003 roku Europejski Komitet Normalizacji (CEN) ustanowił normę EN 13964 – „Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.” Norma ta obejmuje sufity podwieszane sprzedawane jako kompletne zestawy, a także poszczególne elementy składowe, jak konstrukcje oraz płyty wypełniające. Definiuje wymagania oraz metody badań sufitów podwieszanych stosowanych we wnętrzu budynku w budownictwie ogólnym i budowlach inżynierskich. Podaje również sposób znakowania sufitów podwieszanych oraz określa wiele własności produktów, które muszą, bądź mogą być podawane na etykiecie i w dokumentacji technicznej. W listopadzie 2005 roku Norma Europejska uzyskała status Polskiej Normy PN-EN 13964.

Certyfikat Zgodności EC

Norma EN 13964 podaje sposób znakowania wyrobów znakiem CE. Oznaczanie znakiem CE dokonywane jest przez producenta po zakończeniu procesu oceny zgodności. W zależności od systemu oceny zgodności, producent otrzymuje Certyfikat Zgodności EC wydawany przez jednostkę notyfikowaną jako potwierdzenie zgodności wyrobu z wymaganiami normy.

 
Deklaracja Zgodności CE
Jeśli potwierdzono zgodność wyrobu z wymaganiami Normy Europejskiej, producent lub jego upoważniony przedstawiciel powinien sporządzić i przechowywać Deklarację Zgodności CE. Deklaracja powinna zawierać m.in. opis wyrobu oraz postanowienia, które dany wyrób spełnia. Zgodnie z załącznikiem ZA.1.4. EN 13964 dla elementów połaci sufitów podwieszanych, obowiązkowo powinny być deklarowane parametry dot. reakcji na ogień oraz uwalniania formaldehydu. Pozostałe wymagania to m.in. wytrzymałość na zginanie, pochłanianie dźwięku czy przewodność cieplna.
  
Sufity z CE
Wszystkie płyty sufitowe Rockfon produkowane w fabrykach w Europie od października 2005 roku, po pozytywnym zakończeniu procesu oceny zgodności, są znakowane znakiem CE.  Grupa Rockfon podaje dla każdego z produktów, oprócz wymaganych parametrów, także dodatkowe właściwości. Wszystkie podane wartości zostały sprawdzone w obszernym programie Wstępnego Badania Typu, prowadzonym przez akredytowane laboratoria zgodnie z normą EN 13964:2004, a zakłady produkcyjne Rockfon przeszły z wynikiem pozytywnym audyt Jednostki Notyfikowanej – BCCA (Belgian Construction Certification Association), która prowadzi stały nadzór nad produktami. Ponadto, Dział Kontroli Jakości na bieżąco sprawdza wyroby, aby były one zgodne  ze standardami zadeklarowanymi na etykietach CE.

 

Artykuł dodał: Kamil Bielicki

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2018

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt