Nr: #8192 Info: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/budujcom/public_html/ads/config.inc.php at 597 line

Budować ekologicznie

Ekologia jest tematem coraz częściej poruszanym przez reprezentantów branży budowlanej. Udoskonalenie parametrów technicznych w zakresie izolacji cieplnej budynków oraz wprowadzenie nowoczesnych technologii budowy domów to nie tylko reakcja na zmiany legislacyjne, ale również przejaw zmian świadomości i potrzeb konsumentów.

Działania proekologiczne stały się trendem regulującym zmiany zachodzące w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Debaty na temat ochrony środowiska toczą się wśród polityków, ekonomistów, reprezentantów wielkich i mniejszych przedsiębiorstw. Zmieniająca się świadomość konsumentów coraz częściej skłania ich do wyboru tych produktów, które określane są jako ekologiczne i bezpieczne dla otoczenia naturalnego.

Zwrócenie uwagi na racjonalne gospodarowanie zasobami energii sprawiło, że również w branży budowlanej wprowadza się wiele zmian, których celem jest propagowanie działań proekologicznych. Część z nich narzucana jest przez nowe ustawodawstwo oraz liczne normy polskie i europejskie dyrektywy. Najlepszym tego przykładem jest wprowadzenie na początku bieżącego roku obowiązku charakterystyki obiektów budowlanych pod względem ich zapotrzebowania na energię, czyli Paszportu Energetycznego.
 
(fot.Röben) 
 
Energooszczędne ściany
Wśród szeroko omawianych problemów ekologicznych centralne miejsce zajmuje kwestia oszczędności energii użytkowanej na potrzeby wentylacji, klimatyzacji oraz przede wszystkim ogrzewania domu. Nic więc dziwnego, że działania ekspertów budownictwa oraz producentów materiałów budowlanych nakierowane są na tworzenie takich technologii budowy, aby ściany domu jak najlepiej akumulowały ciepło, zachowując jednocześnie optymalną wentylację. Takim rozwiązaniem jest budowa ścian zewnętrznych, których struktura obejmuje trzy warstwy, całościowo odpowiadające za izolację cieplną przy jednoczesnym zapewnieniu stałej cyrkulacji powtarza.
Każda z trzech warstw wyróżnia się zastosowanym materiałem oraz rolą pełnioną w całym układzie. Mur wewnętrzny, czyli tak zwana warstwa konstrukcyjna, wznoszona jest najczęściej z pustaków ceramicznych, których poryzowana struktura wykazuje znaczne właściwości termoizolacyjne. – Cechą wyróżniającą pustaki poryzowane POROTON spośród innych materiałów wznoszeniowych jest obecność mikroporów, wypełnionych powietrzem – mówi Krzysztof Omilian z firmy Ceramika Budowlana. – Nieruchome powietrze jest doskonałym izolatorem temperatury, dzięki czemu pustaki ceramiczne posiadają dobre właściwości izolacji ciepła.
Materiałem stosowanym do wykonania warstwy zewnętrznej jest najczęściej cegła licowa lub klinkierowa, która poza funkcją ochronną i dekoracyjną, podnosi również parametry termoizolacyjne całej konstrukcji. Środkową część ściany trójwarstwowej stanowi materiał izolacyjny, taki jak wełna mineralna lub styropian.
 
Wentylacja a straty ciepła
Ogólnie można stwierdzić, że dla zapewniania komfortu mieszkańcom domu jego pomieszczenia powinny być regularnie wentylowane, zapewniając cyrkulację i ciągły napływ świeżego powietrza. Skuteczna wentylacja jest również konieczna ze względu na odprowadzanie z wnętrza domu nadmiaru wilgoci oraz zapobieganiu gromadzenia się pary wodnej w wewnętrznych strukturach ściany.
Efektywność systemu wentylacyjnego przekłada się na parametry termoizolacyjne ścian zewnętrznych. Ponieważ woda jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła, nasiąknięta wilgocią ściana powoduje wzmożone przenikanie ciepła z wnętrza budynku do otoczenia. Niskie temperatury z kolei przyczyniają się do powstawania większego zawilgocenia. Podsumowując, nadmiar wilgoci w ścianie obniża właściwości izolacji cieplnej, a to z kolei prowadzi do większego zawilgocenia. Sposobem na przerwanie tego procesu jest zapewnienie optymalnej wentylacji, która będzie odprowadzać parę wodną z wnętrza pomieszczeń i konstrukcji ściany.
 
Ekologiczne materiały budowlane
Kwestie ekologiczne w branży budowlanej pojawiają się nie tylko w kontekście właściwości termoizolacyjnych ścian. Coraz większą wagę przywiązuje się do wyboru tych materiałów, które produkowane są z naturalnych surowców. Do takich produktów zdecydowanie można zaliczyć całą ofertę ceramiki budowlanej: cegły klinkierowe i licowe, dachówki ceramiczne, poryzowane pustaki.
- Ceramiczne materiały budowlane są wypalane z gliny – mówi Krzysztof Omilian z firmy Röben Ceramika Budowlana. – Pomimo, że technika produkcji została znacznie zmodernizowana, sam proces uzyskiwania cegły od stuleci pozostał ten sam. Poddawana działaniu wysokich temperatur glina nabiera twardości, dając w efekcie materiał wykazujący się znaczną wytrzymałością i odpornością na działanie różnych czynników zewnętrznych, a jednocześnie będący w stu procentach ekologiczny i bezpieczny dla środowiska.
 
(fot.Röben) 
 
Ekologia i energooszczędność to zdecydowanie najsilniejsze z trendów charakteryzujących współczesny rozwój technologii budowlanych. Analitycy rynkowi tłumaczą popularność budownictwa energooszczędnego współwystępowaniem takich czynników, jak ogólny wzrost świadomości ekologicznej oraz zwrócenie większej uwagi na wieloletnie wydatki związane z eksploatacją niż na jednorazowe koszty budowy. Niemałe znaczenie mają również korzystne dla idei proekologicznych zmiany prawne. Nie wolno także zapominać o szerokim wsparciu inicjatyw proekologicznych przez środowisko architektów oraz producentów materiałów budowlanych.        

Artykuł dodał: Kamil Bielicki

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2019

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt