Nr: #8192 Info: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/budujcom/public_html/ads/config.inc.php at 597 line

Nie można łączyć norm z serii PN-EN z normami serii PN-B

Nr: #8192 Info: Function eregi() is deprecated in /home/budujcom/public_html/modules/news/news.module.inc.php at 38 line
W artykule „Jaki jest stan prawny Polskich Norm opartych na Eurokodach?” opublikowanym w Inżynierze Budownictwa 4/2007 znalazły się następujące stwierdzenia: „projektant, prosi o wyjaśnienie (…) Czy można wykorzystywać rodzaje, wartości, współczynniki i kombinacje obciążeń wyznaczone na podstawie wprowadzanych Eurokodów do projektowania konstrukcji budowlanych na podstawie dotychczasowych krajowych norm przedmiotowych, np. PN-90/B-03200 „Konstrukcje stalowe" lub PN-B-03264:2002 „Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone", czy też stanowią one oddzielne całości i grupy powiązań i nie można ich łączyć? (…) odpowiedź na pytanie, czy można łączyć wykorzystanie PN eurokodowych z własnymi, jest twierdząca.”
Nr: #8192 Info: Function eregi() is deprecated in /home/budujcom/public_html/modules/news/news.module.inc.php at 57 line
Otóż nie można! Normy serii PN-EN i PN-B stanowią oddzielne całości i grupy powiązań i nie można ich łączyć!
Żeby być precyzyjnym: nie można łączyć norm jeżeli chcemy skorzystać z dobrodziejstw norm i np. wykazać spełnienie normowego warunku stanów granicznych nośności. Przykładowo dla przekroju żelbetowego norma PN-B-0364:2002 podaje warunek Sd < Rd (wzór 20). Sprawdzanie tego warunku ma tylko wtedy sens i może być akceptowane przez innych jeżeli w miejsce symboli Sd i Rd wstawimy wartości dokładnie takie jak definiuje to norma PN-B-0364:2002.
Jeżeli przy wyznaczaniu wartości Sd i Rd będziemy dokonywali odstępstw od zaleceń normy PN-B-0364:2002 to nie będziemy mieli prawa twierdzić, że spełniony jest normowy warunek stanów granicznych nośności.
O tym skąd należy pobierać oddziaływania dla normy PN-B-03264:2002 wskazuje pkt. 4 tej normy. Wartości charakterystyczne oddziaływań i odpowiadające im właściwe współczynniki obciążenia γf (częściowe współczynniki bezpieczeństwa) należy przyjmować wg PN-82/B-02001 PN-82/B-02003, PN-82/B-020 PN-86/B-02005, PN-80/B-02010, PN-77/B-02011, PN-87/B-02013 i PN-81/B-03020.
Podobne sformułowania można znaleźć w normie stalowej PN-90/B-03200 w pkt. 3.1.2. Obciążenia. Rodzaje, wartości, współczynniki i kombinacje obciążeń należy ustalać wg PN-82/B-02000 oraz innych norm i przepisów właściwych ze względu na przedmiot projektowania.
Z kolei w normie PN-EN 1991-1-1:2004 można przeczytać że: EN 1991-1-1 jest przeznaczona do stosowania przy projektowaniu konstrukcji łącznie z EN 1990 i z innymi częściami od EN 1991 do EN 1999.
Żelbetowa norma PN-EN 1992-1-1 w pkt. 1.1.1 (3)P podaje, że Eurokod 2 przewidziany jest do stosowania łącznie z EN 1991: Oddziaływania na konstrukcje. Stalowa norma PN-EN 1993-1-1 wskazuje że, jest przewidziana do stosowania z innymi Eurokodami: EN 1990 – Podstawy projektowania konstrukcji, EN 1991 – Oddziaływania na konstrukcje oraz EN 1992 do EN 1999.
Reasumując należy kategorycznie stwierdzić, że nie można łączyć norm serii PN-EN z normami serii PN-B.
To niedobrze, że jeszcze przed rozpoczęciem wdrażania Eurokodów, wprowadza się w obieg bałamutne informacje, że na normach można dokonywać dowolnych manipulacji. Fałszywie argumentuje się, że skoro normy są do dobrowolnego stosowania to można je dowolnie wykorzystywać. Otóż nie! W sklepach nie ma obowiązku kupowania ale nie oznacza to, że jeżeli ktoś dobrowolnie zdecyduje się skorzystać z oferty sklepu to może płacić fałszywymi pieniędzmi.


Tekst dostarczony przez:
Jerzy Kowalewski
Jerzy@Kowalewski.waw.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2018

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt