Nr: #8192 Info: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/budujcom/public_html/index.php at 19 line
Buduj.com.pl - Portal budowlany
Nr: #8192 Info: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/budujcom/public_html/ads/libraries/lib-db.inc.php at 76 line

NOWE MOśLIWOŚCI SIŁOWNIKA DO BRAM GARAZOWYCH

Modyfikacja centrali sterującej siłownika SPIN11 z oferty Nice Polska zwiększa
bezpieczeństwo pracy urządzenia oraz umoŜliwia jak najlepsze dopasowanie automatyki do indywidualnych potrzeb uŜytkowników.
Od lipca tego roku Nice Polska sprzedaje doskonale znany i popularny wśród instalatorów oraz
lubiany przez uŜytkowników siłownik do bram garaŜowych SPIN11 ze zmodyfikowaną centralą sterującą,
oznaczoną jako SNA1/A. Oferuje ona całe bogactwo funkcji niedostępnych wcześniej dla siłowników w tej
klasie cenowej. Przede wszystkim dotychczasowy dwupoziomowy proces programowania moŜe odbywać się
standardowo, jak dotychczas, lub natychmiast po włączeniu zasilania urządzenia. Wówczas oferuje on
zupełnie nowe moŜliwości indywidualizacji ustawień automatyki, zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami
uŜytkownika.
Na pierwszym poziomie programowania w rozszerzonej wersji instalator moŜe na przykład
zdecydować, czy siłownik pracuje z zadaną siłą (ustawianą na jednym z 3 poziomów), czy teŜ ze zmienną
czułością rozpoznania przeszkody dostosowującą się automatycznie do zmieniających się oporów ruchu
danej bramy.
Kolejna nowość to moŜliwość przeprogramowania wyjścia FOTOTEST tak, by obsługiwało ono
zamek elektryczny. Stopień częściowego otwarcia bramy moŜe być ustawiony na dwa sposoby: brama
otworzy się na 1 m lub na 15 cm (funkcja „wietrzenia” garaŜu).
Drugi poziom programowania daje następujące moŜliwości personalizacji automatyki:
 przy aktywnej zmiennej czułości rozpoznania przeszkody próg zadziałania funkcji
przeciąŜeniowej moŜna ustawić na 3 poziomach;
 funkcja zmniejszenia napręŜenia paska napędowego (krótki rewers silnika zaraz po zamknięciu
bramy) moŜe być teraz ustawiana trzystopniowo – cofnięcie większe, mniejsze, brak rewersu;
 punkt, w którym brama w czasie ruchu zamykania rozpoczyna fazę zwolnienia, moŜe być
ustawiony na 3 róŜnych wysokościach nad poziomem posadzki.
Dodatkowo, wśród standardowych moŜliwości regulacji na pierwszym, „starym” poziomie
programowania, znalazła się moŜliwość niezaleŜnego ustawiania prędkości wolnej lub szybkiej, zarówno dla
ruchu otwierania i dla zamykania. Zaznaczyć teŜ trzeba, Ŝe standardowe, fabryczne ustawienia
poszczególnych funkcji są juŜ tak dobrane, by reprezentować najczęściej ustawiane parametry.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2021

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt