Nr: #8192 Info: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/budujcom/public_html/ads/config.inc.php at 597 line

Mierzymy komfort i bezpieczeństwo w budynkach

Nr: #8192 Info: Function eregi() is deprecated in /home/budujcom/public_html/modules/news/news.module.inc.php at 38 line
FABRYKA CISZY oferuje pakiet usług pomiarowych z oceną parametrów akustycznych dotyczących komfortu akustycznego i zrozumiałości komend ewakuacyjnych dźwiękowych systemów ostrzegawczych alarmu przeciwpożarowego oraz usługami konsultingowymi.
Nr: #8192 Info: Function eregi() is deprecated in /home/budujcom/public_html/modules/news/news.module.inc.php at 57 line
Komfort akustyczny w budynkach można mierzyć poprzez pomiar wielkości fizycznych opisujących ten komfort. Aktualnie standardem pomiarowym są złożone pomiary oceniające komfort akustyczny w budynku z wykorzystaniem symulacji pól akustycznych i procedurami oceny parametrów na podstawie kilku wyników. Za pomocą aparatury pomiarowej ocenia się jakość komunikacji, skuteczność i spełnienie wymagań bezpieczeństwa. Od czerwca 2007 FABRYKA CISZY oferuje nowy pakiet usług pomiarowych z oceną parametrów akustycznych dotyczących komfortu akustycznego i zrozumiałości komend ewakuacyjnych dźwiękowych systemów ostrzegawczych alarmu przeciwpożarowego oraz usługami konsultingowymi.

POMIARY KONTROLNE
Pomiary wykonywane są w celu dokonania weryfikacji i oceny parametrów akustycznych we wnętrzach oraz na zewnątrz obiektów. Wyniki pomiarów kontrolnych porównywane są z dopuszczalnymi wartościami np. zawartymi w przepisach prawnych lub wymaganymi przez Inwestora. Realizacja pomiarów odbywa się według procedur zawartych w przepisach prawnych oraz polskich normach.

POMIARY WSTĘPNE
Pomiary wstępne wykonywane są przed przystąpieniem do projektu lub inwestycji, głównie w celu określenia środowiskowych warunków akustycznych. Pomiary te określają warunki wyjściowe z zakresu akustyki do prawidłowego zaprojektowania zabezpieczeń przed hałasem, dobrania technologii budowy budynku.

POMIARY ORIENTACYJNE
Pomiary orientacyjne przeprowadzane są dla oszacowania warunków akustycznych np. w trakcie realizacji inwestycji. Pomiary te są wykorzystywane do oceny bieżących efektów realizowanych zadań. Wykonywane dla funkcjonujących obiektów służą do wstępnej oceny istnienia przekroczeń dopuszczalnych wartości np. hałasu w środowisku lub hałasu na stanowisku pracy.

KONSULTING POMIAROWY
Pomiary wraz z konsultingiem materiałów i technologii wykonywane dla obiektów, gdzie oczekiwana jest diagnostyka stanu wraz z propozycjami działań. Konsulting pomiarowy służy głównie realizacji zadań ch z ochroną przed hałasem wymagających jednak pomiarowej diagnostyki dla doboru skutecznych rozwiązań.

Oferta usług FABRYKI CISZY, nie tylko w zakresie pomiarów, jest udostępniona na stronach firmowych pod adresem www.akustyka.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2019

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt