Nr: #8192 Info: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/budujcom/public_html/index.php at 19 line
Buduj.com.pl - Portal budowlany
Nr: #8192 Info: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/budujcom/public_html/ads/libraries/lib-db.inc.php at 76 line

Zakup działki budowlanej

ES_POLSKAMetraż przyszłego domu, parametry techniczne oraz możliwości zagospodarowania terenu zielonego wokół budynku, zależą od wielkości i kształtu działki budowlanej. By uniknąć rozczarowań w przyszłości warto dokładnie wybrać miejsce na wymarzony dom i zebrać niezbędne informacje, dzięki którym szybko dokonamy zakupu ziemi.
O atrakcyjności działki, oprócz lokalizacji, świadczy również korzystne ukształtowanie terenu i położenie względem stron świata, jakość dróg dojazdowych, otoczenie, a także sąsiedztwo.
Każdy z tych elementów ma wpływ na ostateczną cenę ziemi.
Trzeba pamiętać, że nie wszystkie działki można przeznaczyć pod zabudowę domów jednorodzinnych. Co sprawdzić przed podjęciem ostatecznej decyzji zakupu ziemi?
• Czy działka ujęta jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
• Czy działka nie jest zadłużona i kto jest jej prawnym właścicielem;
• Jakie jest przeznaczenie działki: rolna czy budowlana;
• Czy istnieją ograniczenia związane z zabudową działki;
• Jaki jest grunt, na którym ma zostać wybudowany dom;
• Czy istnieje możliwość dostępu do drogi publicznej i mediów (wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej).
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dostępne są w wydziałach architektury poszczególnych urzędów gmin i miast.

budowa5

„Plany zagospodarowania pozwalają określić m.in. charakter działki, możliwą wysokość
i wielkość zabudowy oraz przeznaczenie terenów sąsiednich. Prawnego właściciela ziemi
i informacje czy działka jest zadłużona ustalimy z księgi wieczystej, która znajduje
się z sądzie rejonowym. Z dokumentów tych dowiemy się przede wszystkim, czy działka
jest obciążona hipoteką” – mówi Wojciech Rutowicz z firmy ES POLSKA.

W przydadku gdy działka nie posiada MPZP inwestor powinien sprawdzić czy jest studium uwarunkowań, co obejmuje i czy możliwe jest szybkie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT). Z kolei w księdze wieczystej inwestor powinien sprawdzić czy nie ma wobec działki roszczeń osób trzecich.

dom_pazdziernik

Istnieje również możliwość wybudowania domu jednorodzinnego na działce rolnej. Trzeba jedynie sprawdzić czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przewiduje na tym terenie funkcję mieszkaniową.

W przypadku, gdy działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania trzeba wystąpić do gminy z wnioskiem o wydanie warunków zabudowy, by uzyskać informację,
co można na danej ziemi zbudować.

W wydziale geodezji urzędu gminy ustalimy rodzaj gruntu na wybranej przez nas działce
i poziom wody gruntowej, co wiąże się z kosztem wykonania fundamentów w przyszłym domu. Badania geotechniczne i znajomość warunków gruntowo-wodnych pozwolą bezpiecznie posadowić dom i uniknąć niespodzianek tj. przemieszczanie się fundamentów budynku czy zalewanie działki przez wodę deszczową.

„Umowa sprzedaży działki budowlanej będzie ważna, jeżeli zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego przy obecności wszystkich stron: sprzedającego i kupującego. Ważne jest, by wszyscy współwłaściciele ziemi widnieli w umowie. Oprócz kosztów notarialnych trzeba założyć, że poniesiemy wydatki na opłaty skarbowe oraz podatek” – mówi Wojciech Rutkowicz.

Wojciech_Rutowicz

Najlepiej, kiedy wybierzemy działkę uzbrojoną, czyli z doprowadzoną już wodą, prądem, kanalizacją i gazem. Unikniemy wówczas wielu formalności m.in. w starostwie oraz dodatkowych kosztów i będziemy mogli szybko rozpocząć budowę domu. W przypadku,
gdy zdecydujemy się na działkę nieuzbrojoną, będziemy musieli przygotować się na to,
że gmina i dostawcy mediów mogą na długo wstrzymać uzyskanie pozwolenia na budowę przez inwestora.

Tekst dostarczony przez:
Fleishman-Hillard sp. z o.o.Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2021

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt