Nr: #8192 Info: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/budujcom/public_html/ads/config.inc.php at 597 line

Ziemia na kredyt

Nr: #8192 Info: Function eregi() is deprecated in /home/budujcom/public_html/modules/news/news.module.inc.php at 38 line
Jak wynika z danych Agencji Nieruchomości Rolnych, ceny ziemi w Polsce systematycznie rosną.
Nr: #8192 Info: Function eregi() is deprecated in /home/budujcom/public_html/modules/news/news.module.inc.php at 57 line
W ciągu ostatnich sześciu lat odnotowano ich wzrost aż
o 120%. Według analityków, zakup ziemi jest i nadal będzie opłacalny, co wiąże się bezpośrednio z koncentracją areału na wsi. Warto zatem postarać się
o kredyt i kupić dodatkowe grunty rolne. Nawet jeśli nasze roczne zyski
z prowadzenia gospodarstwa nie są zbyt imponujące.

Prawdziwy boom na zakup gruntów rolnych rozpoczął się w 2004 r., wciąż jednak nie osiągnął swojego punktu kulminacyjnego. O ile trzy lata temu mogliśmy kupić hektar ziemi klasy trzeciej za 4,7 tys. zł, teraz za analogiczną wielkość tej samej jakości gruntu zapłacimy już ponad 7 tys. zł. Natomiast grunty dobrej jakości osiągają ceny od 35 tys. zł za hektar... Stawki za ziemię rolniczą w Polsce są jednak nadal wielokrotnie niższe niż
w pozostałych krajach unijnych. Stąd tak duże zainteresowanie ich zakupem.

W związku z tak gwałtownym wzrostem cen ziemi oraz sprzyjającą koniunkturą, rośnie także zapotrzebowanie na kredyty z przeznaczeniem na zakup gruntów. Starając się
o wysoki kredyt i rozpatrując zasady jego spłaty, należy jednak pamiętać, że wiele
banków wymaga od kredytobiorcy zabezpieczenia spłaty kredytu w postaci ubezpieczenia na życie. Często zakupiona indywidualnie przez klienta polisa zwiększa miesięczną ratę kredytu o kilkadziesiąt, a nawet – kilkaset złotych. W takim wypadku warto skorzystać
z oferty ubezpieczenia w ramach bancassurance, wynegocjowanej dla kredytobiorców przez bank. Wówczas kwota składki ubezpieczenia może być nie tylko atrakcyjniejsza, ale i oferta ubezpieczeniowa może być dla klienta szersza. Klient otrzymuje ubezpieczenie niejako we „wspólnym pakiecie” – wraz z kredytem.

Ubezpieczenie w ramach bancassurance obejmuje np. życie i zdrowie kredytobiorcy. Uzupełniając polisę o opcje dodatkowe, klient może się ubezpieczyć na wypadek poważnego zachorowania czy utraty pracy lub niezdolności do jej wykonywania na skutek pogorszenia stanu zdrowia, a w ich efekcie – trudności ze spłatą kredytu. Takie ubezpieczenie jest nie tylko zabezpieczeniem dla banku udzielającego kredytu na zakup ziemi, ale także dla rodziny kredytobiorcy. W przypadku śmierci kredytobiorcy to na najbliższych ciążyłby bowiem obowiązek spłaty kredytu.

- Bancassurance zdobywa coraz większą popularność w naszym kraju. Grupa Concordia świadczy usługi bancassurance we współpracy z Bankami Spółdzielczymi. Do grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców mogą przystąpić Klienci Banku, którzy ukończyli 18 rok życia, a których wiek na zakończenie okresu kredytowania nie będzie przekraczał 85 lat – wyjaśnia Agnieszka Pękal, dyrektor biura ubezpieczeń osobowych Grupy Concordia. – W zależności od rodzaju i wysokości kredytu oferowane jest najodpowiedniejsze dla kredytobiorcy ubezpieczenie – dodaje.

Koncentracja areału na wsi to czynnik napędzający popyt na rynku i w konsekwencji
– wpływający na dalszy wzrost cen ziemi. Dlatego jeśli planujemy zakup gruntów, spróbujmy realnie ocenić własne możliwości finansowe. Pamiętajmy równocześnie o tym, by nie przepłacać np. w kwestii ubezpieczenia kredytu. Dzięki bancassurance nie musimy zawyżać tych kosztów. Tym bardziej, że zakup ziemi rolniczej może okazać się już wystarczająco wysokim wydatkiem dla naszego domowego budżetu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2019

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt