Nr: #8192 Info: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/budujcom/public_html/index.php at 19 line
Buduj.com.pl - Portal budowlany
Nr: #8192 Info: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/budujcom/public_html/ads/libraries/lib-db.inc.php at 76 line

Rok 2009 pod znakiem zmian w prawie budowlanym, geodezyjnym i kartograficznym

Od 1 stycznia 2009 zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące charakterystyki energetycznej budynków. W Sejmie wciąż trwają prace nad nowelizacją ustawy o prawie geodezyjnym i kartograficznym.  Na początku roku powinny wejść w życie również nowe zasady w prawie budowlanych.

Od nowego roku, świadectwa charakterystyki energetycznej obowiązywać będą każdy budynek oddawany do użytkowania”- mówi Sławomir Chmura, menedżer budowy ES Polska –„Obligatoryjne wprowadzenie świadectwa poprawi bezpieczeństwo ekonomiczne kraju, zwiększy jego niezależność od dostawców energii elektrycznej z zagranicy, a co więcej, wpłynie pozytywnie na środowisko, zmniejszając zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntów”- wyjaśnia Chmura.Świadectwo energetyczne ważne będzie przez 10 lat. Jeśli w tym czasie w budynku wykonane będą kolejne roboty budowlane, konieczne będzie uzyskanie nowego świadectwa energetycznego.

W sejmie trwają prace nad nowelizacją prawa geodezyjnego oraz kartograficznego. Zmiany dotyczyć mają systemu prawnego dotyczącego wyrysów i wypisów. Zgodnie z nowym prawem wydawane będą nieodpłatnie przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków na żądanie sądu, prokuratora, organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego oraz Najwyższej Izby Kontroli. Te wydawane na żądanie innych zainteresowanych podmiotów miałyby być płatnie. Zmieni się również termin jaki organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków ma na uaktualnienie danych zawartych w ewidencji. –„Wynosić on będzie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku”- mówi Sławomir Chmura z ES Polska –„Jest to zmiana bardzo istotna ponieważ nieaktualność ewidencji powoduje bardzo duże problemy we wszelkich postępowaniach, w których niezbędne jest ustalenie właściciela nieruchomości i adresu jego zamieszkania oraz oznaczenia nieruchomości.”- przekonuje Chmura.
 
Zmiany w prawie budowlanym miały obowiązywać od 1 stycznia. Proces legislacyjny jest jednak ciągle w toku. –„Trudno jednak przewidzieć, kiedy nowelizacja obowiązującej obecnie ustawy zacznie obowiązywać”- mówi Sławomir Chmura –„Projekt ustawy zakłada likwidację pozwoleń na budowę. Po wprowadzonych zmianach wystarczające będzie jedynie
 
zarejestrowanie inwestycji w urzędzie gminy oraz dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów tj. projekt budowy, oświadczenie projektanta oraz osoby sprawdzającej o kompletności i zgodności projektu z przepisami oraz oświadczenie o prawie do dysponowania gruntem wraz ze zgodą urbanistyczną”- tłumaczy Sławomir Chmura z ES Polska. Wniosek o zarejestrowanie inwestycji powinien zawierać także oświadczenie projektanta i sprawdzającego o tym, że wykonali projekt budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Starosta nie będzie miał wówczas prawa do odmowy rejestracji prawidłowo złożonego wniosku. Powinien jej dokonać w terminie 30 dni. Jeśli tego nie zrobi wojewoda może na niego nałożyć karę w wysokości 500 zł.  
 
Dodatkowe informacje:
ES Polska buduje murowane domy jednorodzinne na terenie całej Polski. Firma oferuje także kompleksową obsługę klientów w zakresie uzyskania kredytu hipotecznego i stworzenia indywidualnych planów finansowania inwestycji. ES Polska współpracuje z czterema bankami w Polsce - Pekao S.A., GE Money Bank, Bankiem Millenium, Bankiem Nordea. Dzięki zawartym umowom, klienci ES Polska mogą otrzymać pomoc w staraniu się o kredyty hipoteczne pod budowę domów. Więcej szczegółów na www.espolska.pl

Artykuł dodał: Kamil Bielicki

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2024

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt