Nr: #8192 Info: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/budujcom/public_html/ads/config.inc.php at 597 line

Prawo o ochronie środowiska i miarach

Nr: #8192 Info: Function eregi() is deprecated in /home/budujcom/public_html/modules/news/news.module.inc.php at 38 line
Prawo o ochronie środowiska w zakresie hałasu ulega kolejnym zmianom
zgodnie z przyjętymi zasadami polityki UE zawartymi w dyrektywie
2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r.
Nr: #8192 Info: Function eregi() is deprecated in /home/budujcom/public_html/modules/news/news.module.inc.php at 57 line
odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.
Najnowsza zmiana, jaka weszła w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., to
przeniesienie zadań związanych z obszarami ograniczonego użytkowania z
obowiązków wojewody na sejmiki samorządowe. Wszelkie zadania związane
z tworzeniem nowych obszarów ograniczonego użytkowania ze względu na
hałas oraz ze zmianami w istniejących obszarach realizuje sejmik
samorządowy.
Pełen tekst aktualnego prawa o ochronie środowiska zawiera
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23
stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150).

W zakresie pomiarów akustycznych nowelizacja prawa dotyczącego miar
zliberalizowała używanie mierników poziomu dźwięku. Zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w
sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U.
2008 nr 5 poz. 29) mierniki poziomu dźwięku podlegają wyłącznie
zatwierdzeniu typu.

Opracował
mgr inż. wibroakustyk Jacek Danielewski
FABRYKA CISZY
www.akustyka.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2019

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt