Nr: #8192 Info: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/budujcom/public_html/index.php at 19 line
Buduj.com.pl - Portal budowlany
Nr: #8192 Info: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/budujcom/public_html/ads/libraries/lib-db.inc.php at 76 line

Instalacje sanitarne

Poradnik dla projektantów i instalatorów

Tłum. z niem. B. Bartkiewicz

2008, 190x260, s. 634, rys. 1510, druk wielobarwny, oprawa twarda

ISBN 978-83-204-3377-7

 

Cena katalogowa: 185,00 zł

 

 

 

 

 

Książka zawiera kompletny zbiór praktycznych informacji dla osób projektujących, instalujących, eksploatujących i konserwujących nowoczesne systemy sanitarne. Podano w niej szczegółowe wiadomości dotyczące znaczenia, właściwości, obiegu i wykorzystania wody i powietrza, zaopatrzenia w wodę pitną, podgrzewania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, odprowadzania wody z dachu. Omówiono materiały stosowane w urządzeniach sanitarnych oraz ich ochronę przed korozją, przygotowanie podłoża pod instalacje sanitarne, układanie, łączenie i ochronę rur. Wiele miejsca poświęcono urządzeniom sanitarnym i ich armaturze. Podano szczegółowe informacje na temat odpowiedniego zaprojektowania i eksploatacji instalacji wodno-kanalizacyjnych. Omówiono rodzaje energii wykorzystywanej w technice sanitarnej. Przedstawiono urządzenia gazowe, ich typy, przyłączanie, palniki gazowe, zabezpieczenia, konserwację przewodów, urządzeń gazowych i kominów oraz odprowadzanie spalin. Zamieszczono wiadomości na temat sterowania, regulacji i automatyzacji w budynkach. Zwrócono także uwagę na zasady postępowania z klientem

Każdy rozdział kończy się pytaniami sprawdzającymi nabyte wiadomości. W tekście można też znaleźć wiele praktycznych przykładów obliczeniowych. Układ książki jest bardzo przejrzysty, a liczne kolorowe ilustracje pomagają zrozumieć omawiane zagadnienia.

Jest to podstawowe źródło wiedzy dla monterów instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych, osób projektujących, eksploatujących i konserwujących nowoczesne systemy sanitarne, osób budujących lub remontujących domy lub mieszkania, uczniów średnich szkół technicznych, a także dla studentów wydziałów inżynierii sanitarnej i budownictwa.

 

 

Wykaz skrótowców

 

1. Woda i powietrze

  1.1. Znaczenie i użytkowanie wody i powietrza

  1.2. Obieg wody i wilgotność powietrza

  1.3. Właściwości wody

  1.4. Woda i środowisko

 

2. Materiały, produkty i korozja w instalacjach sanitarnych

  2.1. Materiały w branży sanitarnej

  2.2. Produkty budowlane

  2.3. Korozja materiałów i produktów budowlanych

 

3. Podstawowe pojęcia z fizyki potrzebne instalatorowi

  3.1. Ciśnienie

  3.2. Ciepło

  3.3. Hałas i ochrona przed hałasem

  3.4. Ochrona przeciwpożarowa w technice sanitarnej

  3.5. Statyka elementów budynku

  3.6. Ścianki instalacyjne

  3.7. Studzienki dla przewodów układanych w ziemi

 

4. Przewody

  4.1. Rury

  4.2. Łączenie rur

  4.3. Prowadzenie przewodów

  4.4. Ochrona przewodów przed przenoszeniem ciepła

  4.5. Mocowanie przewodów

 

5. Zaopatrzenie w wodę do picia

  5.1. Woda do picia i woda nie nadająca się do picia

  5.2. Wymagania jakościowe dla wody pitnej

  5.3. Źródła wody pitnej i jej ujmowanie

  5.4. Podnoszenie wody

  5.5. Centralne zaopatrzenie w wodę

  5.6. Lokalne zaopatrzenie w wodę

  5.7. Urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody

  5.8. Wykorzystanie wody deszczowej

  5.9. Przewody wody pitnej w budynkach i na posesjach

  5.10. Uzdatnianie wody do picia

  5.11. Próba szczelności instalacji wodociągowej

  5.12. Płukanie instalacji wodociągowej

  5.13. Nieniszczące ustalanie miejsca przecieku w instalacji

 

6. Armatura

  6.1. Zadania – wymagania

  6.2. Armatura odcinająca

  6.3. Armatura czerpalna

  6.4. Spłuczki do misek ustępowych i pisuarów

  6.5. Reduktory ciśnienia

  6.6. Armatura zabezpieczająca

  6.7. Ochrona jakości wody pitnej – urządzenia zabezpieczające

  6.8 Przeglądy i kontrola instalacji wody do picia wg DIN 1988-8

 

7. Odprowadzenie ścieków

  7.1. Potrzeba i rozwój systemów odprowadzania ścieków

  7.2. Centralne odprowadzanie ścieków

  7.3. Urzędowy nadzór nad systemami odwadniania budynków

  7.4. Indywidualne odprowadzanie ścieków

 

8. Instalacje kanalizacyjne w budynkach

  8.1. Nowe normy dotyczące instalacji kanalizacyjnych

  8.2. Definicje i wymagania w odniesieniu do instalacji odwadniających

  8.3. Przewody kanalizacyjne

  8.4.  Zamknięcia syfonowe w systemach kanalizacyjnych

  8.5. Miejsca odprowadzania ścieków – odpływy

  8.6. Przepływ zwrotny w kanalizacji

  8.7. Ochrona instalacji odwadniających przed substancjami szkodliwymi lub
         niebezpiecznymi

  8.8. Bezpieczeństwo eksploatacji i konserwacja instalacji kanalizacyjnych

 

9. Odwadnianie dachów

  9.1. Rynny dachowe

  9.2. Piony deszczowe

  9.3. Odwadnianie dachów w systemie przewodów ciśnieniowych

  9.4. Blachy okapowe, połączenia z murem i jego osłona, blachy osłaniające,
         obramienia

  9.5. Ochrona przed wypadkami przy robotach dachowych

 

10. Energia

  10.1. Energia jako zjawisko

  10.2. Formy energii

  10.3. Nośniki energii

  10.4. Stopnie energii

  10.5. Przekształcanie energii

  10.6. Oszczędzanie energii

  10.7. Energia cieplna ze spalania

  10.8. Energia elektryczna w technice sanitarnej

 

11. Gaz jako paliwo

  11.1. Gazy

  11.2. Gazy palne

  11.3. Centralne zaopatrzenie w gaz

 

12. Instalacje gazowe w budynkach i na posesjach

  12.1. Podział instalacji gazowych

  12.2. Przedsiębiorstwa zaopatrzenia w gaz i przedsiębiorstwa instalacji gazowych

  12.3. Instalacje gazu ziemnego

  12.4. Instalacje gazu płynnego

  12.5. Uruchomienie instalacji gazu ziemnego i gazu płynnego

  12.6. Bezpieczeństwo pracy przy instalacjach gazowych

  12.7. Armatura na przewodach gazowych

 

13. Palniki gazowe

  13.1. Płomień gazowy

  13.2. Rodzaje palników gazowych

  13.3. Urządzenia zapłonowe

  13.4. Zabezpieczenia zapłonu

  13.5. Regulacja palników

 

14. Urządzenia gazowe

  14.1. Podział urządzeń gazowych

  14.2. Tabliczka znamionowa na urządzeniach gazowych

  14.3. Domowe kuchenki gazowe

  14.4. Gazowy ogrzewacz pomieszczenia

  14.5. Radiator (promiennik) gazowy

  14.6. Podgrzewacz wody z cyrkulacja i podgrzewacz wody Kombi (kombinowany,
           zespolony)

  14.7. Urządzenia kondensacyjne

  14.8. Elektrociepłownie zblokowane

  14.9. Ogniwa paliwowe

  14.10. Przyłączanie odbiorników gazu

  14.11. Lokalizacja odbiorników gazu

 

15. Spaliny

  15.1. Spaliny i paleniska

  15.2. Instalacje odprowadzania spalin z miejsc spalania

  15.3. Oszczędność energii odprowadzanej ze spalinami

 

16. Konserwacja instalacji gazowych

  16.1. Przedsięwzięcia z zakresu konserwacji

  16.2. Konserwacja instalacji gazowej

  16.3. Konserwacja urządzeń gazowych

  16.4. Konserwacja instalacji do odprowadzania spalin

  16.5. Protokoły z prac konserwacyjnych

 

17. Podgrzewanie wody

  17.1. Przepisy dotyczące podgrzewania wody

  17.2. Cechy różniące urządzenia do podgrzewania wody lub instalacje do
           podgrzewania wody

  17.3. Podłączenie podgrzewacza wody do instalacji wody zimnej

  17.4. Podgrzewacze akumulacyjne ogrzewane bezpośrednio

  17.5. Podgrzewacze ogrzewane pośrednio

  17.6. Instalacje centralne ciepłej wody

 

18. Urządzenia sanitarne

  18.1. Wykorzystanie urządzeń sanitarnych

  18.2. Pomieszczenia sanitarne

  18.3. Urządzenia sanitarne

  18.4. Wentylacja pomieszczeń

 

19. Sterowanie i regulacja

  19.1. Zalety sterowania i regulacji

  19.2. Różnice między sterowaniem a regulacją

  19.3. Przykłady sterowania i regulacji

  19.4. Regulatory

  19.5. Automatyzacja budynków

 

20. U klienta – obsługa klientów i konserwacja

  20.1. Konserwacja

  20.2. Obsługa klientów

  20.3. Rozważania końcowe

 

Literatura

Wykaz norm

Źródła ilustracji

Skorowidz

       


 

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne
 Dział Sprzedaży

ul. Mazowiecka 2/4 ,    00-048 Warszawa

tel. (0-22) 827 56 87   fax (0-22) 826 82 93

e-mail: handlowy@wnt.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2021

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt