Nr: #8192 Info: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/budujcom/public_html/index.php at 19 line
Buduj.com.pl - Portal budowlany
Nr: #8192 Info: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/budujcom/public_html/ads/libraries/lib-db.inc.php at 76 line

Architekt krajobrazu

Architekt krajobrazu – przedstawiciel zawodu polegającego na realizacji na zlecenie zamawiającego obiektów architektury krajobrazu.

Zawód architekta krajobrazu nie jest jasno zdefiniowany i w zależności od poszczególnego kraju i w różnym czasie architekt krajobrazu spełniał nieco odmienne funkcje.

"Architektura krajobrazu jest przede wszystkim sztuką, i najważniejszą jej funkcją jako takiej jest ochrona i tworzenie piękna w otoczeniu siedzib ludzkich oraz szerzej - w naturalnej scenerii krajobrazu " (Charles William Eliot)

"Architekt krajobrazu to zawód, który stosuje artystyczne i naukowe zasady do badań, planowania, projektowania i zarządzania środowiskiem , zarówno naturalnym, jak i kulturowym" (Member Handbook)

Jest to zawód interdyscyplinarny (łączący wiele dziedzin nauk przyrodniczych,artystycznych, inżynierskich, socjologicznych ).Zakres działania architektów krajobrazu jest bardzo szeroki i dotyczy:

Planowania krajobrazu
Kształtowania krajobrazu
Kształtowania otwartych przestrzeni publicznych i architektury ogrodowej
Projektowania publicznych terenów zielonych
Projektowania "zielonych wnętrz architektonicznych" i "zielonych dachów"
Fachowych usług, porad, koordynacji i pośrednictwa
Zawód architekta krajobrazu ma bogatą tardycję, po raz pierwszy użyli tego tytułu zawodowego w stosunku do siebie Frederick Law Olmsted i Calvert Vaux w 1860 roku. W tym czasie funkcjonowało pojęcie architekta ogródów, zajmującego sie dworskimi ogrodami i parkami, a działalność zawodowa zwana była ogrodnictwem krajobrazowym ( landscape gardening).Termin architekt krajobrazu nie powstawał bez innych propozycji, funkcjonowały również inne określenia tej profesji jak inżynier krajobrazu (landscape engineer), projektant krajobrazu (landscape designer), architekt wsi (rural architect), artysta lasu (silvan artist). Wyodrębnienie tego zawodu nastąpiło na przełomie XIX i XX w. w Stanach Zjednoczonych, gdzie powstało pierwsze stowarzyszenie zawodowe pod nazwą American Society of Landscape Architects (ASLA). W Europie początek organizacji zawodowych przypada na dwudziestolecie międzywojenne, kiedy to nastąpił rozwój architektury krajobrazu jako odrębnej dziedziny.W Anglii architektura krajobrazu status zawodu uzyskała 1929r. W tym samym roku rozpoczęto nauczanie zawodowe na poziomie akademickim w Warszawie.

Obecnie zawód archiekta krajobrazu w istotny sposób zmienił sie i znacznie rozszerzył. Związku z dynamicznym rozwojem aglomeracji miejskich, infrastruktury drogowej, zwiększenia potrzeby na miejsca wypoczynku, konicznościa ochrony cennych biotopów i krajobrazów, powstającymi planami zagospodarowania przestrzennego architekt krajobrazu przyczynia sie w istotny sposób do kształtowania i rozwoju otoczenia.

Tytuł zawodowy nadawany jest absolwentowi uczelni wyższej kierunku architektura krajobrazu po ukończeniu studiów inżynierskich i magisterskich w tej dyscyplinie. W krajach o uregulowanym statusie architekta krajobrazu jest on zawodem chronionym, skupiających specjalistów zajmujących sie zawodowo architekturą krajobrazu, ochroną przyrody i środowiska, projektowaniem, badaniami naukowymi w organizacjach państwowych (Landscape Institute, ASLA). W Polsce ochrona zawodowa tytułu architekt krajobrazu jest nieuregulowana, choć działa komórka ds. architektury krajobrazu przy SARP.

Państwowe wyższe uczelnie nie nadają na dzień dzisiejszy takiego tytułu zawodowego ale uchwała w tej sprawie trafiła już do sejmu RP i czeka na pozytywne zaopiniowanie (Uchwała Nr 243/2007 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2007r.)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2021

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt