Nr: #8192 Info: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/budujcom/public_html/index.php at 19 line
Buduj.com.pl - Portal budowlany
Nr: #8192 Info: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/budujcom/public_html/ads/libraries/lib-db.inc.php at 76 line

Architekt

Architekt - przedstawiciel zawodu polegającego na realizacji na zlecenie zamawiającego obiektów architektury.
Określenie zawodu architekta wywodzi się z starogreckich słów αρχη [arché] (= początek, podstawa) oraz τεχνη [techné] = rzemiosło, sztuka. W antycznej grece architéktos oznaczał zatem głównego rzemieślnika czy głównego cieślę.

Zawód architekta nie jest jasno zdefiniowany i w zależności od poszczególnego kraju i w różnym czasie architekt spełniał nieco odmienne funkcje. Jest to zawód interdyscyplinarny (łączący wiele dziedzin nauki i techniki). Jako architektów określa się:

artystów, zajmujących się teorią kształtowania przestrzeni i jej związkami ze sztukami pięknymi, a także projektowaniem form
inżynierów, zajmujących się technicznym planowaniem budynków
kierowników budowy, mistrzów budowlanych zajmujących się nadzorem realizacji, zarządzaniem budową i planowaniem terminów i kosztów
Najczęściej architekci łączą wymienione dziedziny działalności, kładąc jednak różny nacisk na poszczególne funkcje. Ponadto jako architektów określa się następujące zawody:

urbanista (architekt miast)
ruralista (architekt terenów wiejskich)
architekt krajobrazu
architekt wnętrz (budynków i pomieszczeń)
W większości krajów zawód inżyniera budownictwa (statyka) jest oddzielony z zawodu architekta i odrębnie nauczany. Architektury naucza się w zależności od kraju na politechnikach (uniwersytetach technicznych), uniwersytetach, wyższych szkołach zawodowych i akademiach sztuk pięknych. Tytuł zawodowy architekta jest tytułem chronionym, tj. można go przyjąć w zależności od lokalnych uregulowań po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia lub po ukończeniu praktyki zawodowej.

Wykonywanie zawodu wymaga uzyskania uprawnień budowlanych oraz bycia członkiem izby architektów.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2021

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt