Nr: #8192 Info: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/budujcom/public_html/index.php at 19 line
Buduj.com.pl - Portal budowlany
Nr: #8192 Info: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/budujcom/public_html/ads/libraries/lib-db.inc.php at 76 line

Rumuński rynek budowlany dynamiczne wzrosty i świetne perspektywy

Rumunia dzięki przystąpieniu do Unii Europejskiej stała się bardzo atrakcyjnym miejscem dla firm związanych z budownictwem.
W nadchodzących latach do Rumunii napłynie niemal 20 mld € środków unijnych, które w istotny sposób wpłyną na dalszy, prężny rozwój rynku budowlanego w tym kraju. Lokalne firmy nie będą jednak w stanie poradzić sobie z realizacją dużych projektów infrastrukturalnych – stąd spodziewana jest ekspansja międzynarodowych koncernów z branży.

W 2006 r. wartość rumuńskiego rynku budowlanego osiągnęła niemal 12 mld € i była o ponad 18% wyższa w porównaniu z 2005 r. To rekordowy wynik od początku procesu transformacji w tym kraju – wynika z raportu Sektor budowlany w Rumunii 2007. Prognozy na lata 2007-2009, opublikowanego w marcu przez firmę analityczną PMR. Gospodarka rumuńska rozwija się w szybkim tempie, a budownictwo jest jednym z jej najprężniejszych sektorów. Prognozy na kolejne lata są równie optymistyczne – w 2007 r. produkcja budowlano-montażowa wzrośnie o około 15%, a w okresie 2008-2009 dynamika wzrostu jeszcze w nieznacznym stopniu się zwiększy.

Główne czynniki, które warunkują przyszłość rynku budowlanego w Rumunii to zdaniem PMR:

prognozowane stabilne wzrosty PKB oraz nakładów inwestycyjnych

dopływ finansowy zapewniony przez fundusze unijne oraz rosnące bezpośrednie inwestycje zagraniczne

zapewnione produkty dla budownictwa – obecność na krajowym rynku międzynarodowych firm produkujących materiały budowlane

otwarcie rynku budowlanego i akcesja unijna przyciągająca do Rumunii zagraniczne firmy działające w tym sektorze – spodziewać się można dużych inwestycji i przejęć (w efekcie poprawi się poziom oferowanych usług i wzrosną zdolności produkcyjne)

bardzo duży potencjał rumuńskiego rynku nieruchomości komercyjnych.


Według Szymona Jungiewicza, głównego analityka rynku budowlanego w PMR i autora raportu, oprócz czynników pozytywnych, występują także zagrożenia dla rozwoju sektora budowlanego w Rumunii. Głównymi czynnikami ryzyka są:

trudności z pozyskiwaniem nowych pracowników budowlanych (coraz większa emigracja zarobkowa do państw unijnych)

brak doświadczenia firm rumuńskich w realizacji dużych projektów budowlanych, szczególnie infrastrukturalnych.


Niemniej jednak, w okresie 2007-2009 wzrosty produkcji wystąpią we wszystkich segmentach rynku budowlanego.

Budownictwo mieszkaniowe – zły stan mieszkań
Podstawowym problemem dotyczącym zasobów mieszkaniowych w Rumunii jest bardzo zły stan mieszkań. PMR ocenia, że aż 80% lokali mieszkalnych nie będzie się nadawało do użytkowania w ciągu najbliższych 20 lat, jeżeli nie zostaną przeprowadzone prace remontowe.

Według szacunków PMR, zasoby mieszkaniowe Rumunii wynoszą 8,3 mln mieszkań. Oznacza to, iż na 1 000 osób przypada około 370 lokali mieszkalnych. W ubiegłym roku oddano w Rumunii do użytku ponad 38 tys. mieszkań. Analitycy PMR podkreślają, że liczba nowych mieszkań będzie się zwiększała i w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat może osiągnąć poziom zbliżony do 50 tys. nowych mieszkań rocznie.

Nieruchomości komercyjne – wzrost dzięki międzynarodowym deweloperom
Rumuński rynek nowoczesnych powierzchni komercyjnych wystartował w ostatnich latach niemal od zera. Zdecydowanie największym i najlepiej rozwiniętym centrum na rynku nieruchomości jest stolica kraju – Bukareszt.
Obecnie obserwowane jest zwiększenie zainteresowania i aktywności deweloperów wchodzących na ten rynek. Rumunia jest dużym i atrakcyjnym regionem dla wielu firm międzynarodowych. Liczba ludności przekracza 22 mln, co czyni Rumunię drugim krajem regionu Europy Środkowo-Wschodniej pod względem wielkości populacji. „Słaby stopień nasycenia rynku nieruchomości komercyjnych i duży docelowy rynek zbytu to dwa najważniejsze czynniki warunkujące przewidywane wzrosty w budownictwie niemieszkaniowym” twierdzi Szymon Jungiewicz, autor raportu.
Najlepsze perspektywy rozwoju mają szczególnie nowoczesne powierzchnie handlowe – hipermarkety i shopping malls. Bardzo dobry okres czeka także deweloperów inwestujących w budowę nowoczesnych obiektów magazynowych i centrów logistycznych. Wysoki wzrost gospodarczy, napływ inwestycji zagranicznych oraz polepszająca się infrastruktura drogowa sprawią, iż w najbliższych latach popyt na powierzchnie magazynowe przekroczy ich podaż. Potencjał stojący przed tą gałęzią rynku nieruchomości komercyjnych będzie skłaniał deweloperów do zwiększenia aktywności. W segmencie nieruchomości biurowych powstawać będzie coraz więcej obiektów biurowych klasy B. Na taki stan rzeczy wpływ ma fakt, że obecnie prawie nie ma na rynku odpowiednich działek, na których mogłyby powstawać biurowce najwyższej kategorii.

Budownictwo inżynieryjne – wielkie projekty infrastrukturalne
Największą częścią tego segmentu rynku budowlanego w Rumunii, podobnie jak w innych krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, jest budownictwo drogowe. Podstawowymi problemami związanymi z infrastrukturą drogową są słabo rozwinięta sieć drogowa oraz bardzo zły stan istniejących dróg. Szacuje się, że trasy o łącznej długości stanowiącej ponad dwie trzecie całej sieci drogowej wymagają remontów. Cała sieć drogowa Rumunii składa się z tras o długości ok. 78,5 tys. km. Daje to w przeliczeniu zaledwie 330 km dróg na 1 000 km2 powierzchni kraju. Drogi o strategicznym znaczeniu – tzw. drogi narodowe – mają długość ok. 14,8 tys. km, natomiast sieć dróg regionalnych wynosi blisko 35,9 tys. km. Pozostałe trasy o długości 27,8 tys. km to drogi gminne. Autostrady mają łączną długość jedynie niespełna 230 km (1 km autostrady na 1 000 km2).

Szansę na zdecydowaną poprawę sytuacji dają Rumunii znaczne środki zagwarantowane z funduszy unijnych na realizację projektów transportowych. W bieżącym budżecie Unii Europejskiej na ten cel przewidziano dofinansowanie na poziomie ponad 4 mld €. Plany rządowe są bardzo ambitne – zakładają budowę do 2013 r. niemal 1,3 tys. km nowych autostrad oraz modernizację i budowę w ciągu najbliższych dwóch lat niemal 2 tys. km dróg krajowych. „Większość dużych projektów infrastrukturalnych realizowana będzie przez międzynarodowe konsorcja lub koncerny budowlane, które będą wynajmowały rumuńskie firmy jako lokalnych podwykonawców”, dodaje Szymon Jungiewicz.

Szymon Jungiewicz
główny analityk rynku budowlanego
PMR Ltd.

PMR Ltd.
więcej artykułów, informacji
http://www.pmrcorporate.com

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2021

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt