Nr: #8192 Info: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/budujcom/public_html/ads/config.inc.php at 597 line

ABIZOL - NOWA GENERACJA - już jest!

Nr: #8192 Info: Function eregi() is deprecated in /home/budujcom/public_html/modules/news/news.module.inc.php at 38 line
ABIZOL produkt od kilkudziesięciu lat utożsamiany z masami asfaltowymi do wykonywania hydroizolacji jest już ponownie dostępny na rynku. Niekwestionowany ekspert w izolacjach bitumicznych – ABIZOL powrócił w nowej formule, zapewniającej wyższą odporność na spękania mrozowe, typowe dla polskich warunków klimatycznych.
Już we wrześniu w sklepach pojawił się pierwszy produkt z nowej serii – Tytan Professional ABIZOL R.
Nr: #8192 Info: Function eregi() is deprecated in /home/budujcom/public_html/modules/news/news.module.inc.php at 57 line
Abizol – marka marek
Abizole to doskonale znane profesjonalne masy asfaltowe, zabezpieczające budynki i budowle przed szkodliwym działaniem wody i wilgoci. Usuwanie skutków zawilgocenia i wykonanie izolacji w budynkach już istniejących jest skomplikowane i kosztowne, dlatego ważne jest wykonanie szczelnej izolacji, przy użyciu najwyższej jakości materiałów hydroizolacyjnych, już na etapie budowania domu. Od dziesięcioleci do tego celu stosowane są ABIZOLE, stając się jednocześnie synonimem mas bitumicznych do hydroizolacji.
Teraz na rynek wkracza nowa ich generacja, zmodyfikowana kauczukiem syntetycznym, jeszcze lepiej sprawdzająca się w polskich warunkach pogodowych.

Tytan Professional ABIZOL R - profesjonalnie w polskim klimacie

Abizol R Tytan Professional to asfaltowy roztwór gruntujący, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym, do stosowania pod papy termozgrzewalne i właściwe hydroizolacje bitumiczne. Formuła preparatu została wzbogacona specjalnymi substancjami umożliwiającą głębokie wnikanie w podłoże. Powstałe powłoki są elastyczne, silnie związane z podłożem, niwelują także jego mikropęknięcia.
Preparat został stworzony ze szczególnym uwzględnieniem warunków klimatycznych panujących w naszej części Europy. Zastosowanie kauczuku syntetycznego oraz specjalnych dodatków zwiększyło odporność powłok izolacyjnych na spękania podobne do tych występujących na asfaltowych nawierzchniach dróg. Nowy Abizol R ogranicza niszczące działanie mrozu i wody, będące skutkiem często przebiegających procesów marznięcia i odwilży.

Tytan Professional Abizol R przeznaczony jest do gruntowania podłoży betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy hydroizolacyjne na ławach, fundamentach, podziemnych częściach budowli oraz pod różnego rodzaju papy termozgrzewalne. Może być też stosowany do wykonywania bezspoinowych powłok hydroizolacyjnych bezpapowych i na podkładzie z papy. Można go stosować na lekko wilgotnych podłożach.
Tytan Professional Abizol R jest roztworem bitumicznym przeznaczonym do stosowania na zimno. Wytworzona powłoka odporna jest na działanie słabych kwasów i zasad.

Tytan Professional Abizol R dostępny jest w dwóch wielkościach opakowań: 9kg i 18kg.

Tytan Professional Abizol R cena: ok. 52 zł/9kg, 103 zł/18kg,
Producent: Selena SA, ul. Grabiszyńska 241 B, Wrocław, www.selena.pl infolinia 0 801 350 500


DANE TECHNICZNE:
Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania: od +5oC do +35oC
Pyłosuchość: po 6 godzinach
Czas schnięcia: 12 godzin
Zużycie: 0,2 – 0,3 kg / m2 na jedną warstwę
Ilość warstw:
 gruntowanie: 1 warstwa
 powłoki hydroizolacyjne typu lekkiego: 2-3 warstwy
Czyszczenie narzędzi: benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury +23oC ± 2oC.

SPOSÓB UŻYCIA:
przygotowanie podłoża
Podłoże nie może być zmrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. Usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i pył, części metalowe odrdzewić. Ubytki wyspoinować, powierzchnie porowate wyrównać zaprawą cementową.
aplikacja
Stosować na zimno. Przed użyciem wymieszać. Pierwszą warstwę Abizolu R nakładać poprzez wtarcie w podłoże szczotką dekarską lub pędzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej powłoki hydroizolacyjnej nakładać 2-3 warstwy Abizolu R, każdą warstwę po wyschnięciu poprzedniej, przy użyciu szczotki dekarskiej, pędzla lub metodą natrysku.
Nie stosować pomieszczeniach zamkniętych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od +5oC do +35oC. Data ważności na opakowaniu.

NORMY, ATESTY:
Produkt spełnia wymogi normy: PN-B-24006R:1997
Produkt posiada certyfikat zgodności z normą Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji


Tekst dostarczony przez:

E.C.H.O. Communications
www.echopr.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2019

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt