Nr: #8192 Info: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/budujcom/public_html/index.php at 19 line
Buduj.com.pl - Portal budowlany
Nr: #8192 Info: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/budujcom/public_html/ads/libraries/lib-db.inc.php at 76 line

Swisspor w systemie

Firma SWISSPOR Polska wprowadziła w 2007 roku na rynek trzy nowe systemy przeznaczone do termo i hydroizolacji budynków. S użytkowania obiektów budowlanych.
Spełniają one aktualne wymogi odporności ogniowej oraz pozwalają na redukcję ciężaru przekrycia, co ma niebagatelny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określa, jaką klasę odporności ogniowej powinny posiadać ich przekrycia dachowe.

Najczęstszym wymogiem dla przekrycia dachowego jest uzyskanie szczelności ogniowej E 15. Dla tego wymagania Swisspor Polska przygotował układ dachu na stalowej blasze trapezowej z izolacją cieplną z płyt styropianowych FASSADENDÄMMPLATTE WDV EPS 100 i papy do pokryć jednowarstwowych CZARNA MAMBA SOLO FIRE RESIST. Taki układ uzyskał klasyfikację ogniową REI 20 (R – nośność ogniowa, E – szczelność ogniowa, I – izolacyjność ogniowa, wartości podawane w minutach), co znacznie przewyższa parametry wskazane w rozporządzeniu.

Przekryciom dachów obiektów budowlanych wymagających większego bezpieczeństwa przeciwpożarowego postawiono wymóg uzyskania szczelności ogniowej E 30. Ten wymóg jest spełniony przy zastosowaniu układu mieszanego składającego się z dwóch warstw materiałów izolacyjnych:
- pierwszą warstwę stanowią płyty z pianki poliizocjanurowych PIR lub opcjonalnie płyty z wełny mineralnej;
- druga warstwa to płyty ze styropianu FASSADENDÄMMPLATTE WDV EPS 100
i papa do pokryć jednowarstwowych CZARNA MAMBA SOLO FIRE RESIST. Taki układ uzyskał klasyfikację ogniową REI 30.

Dla obiektów o najwyższych wymaganiach Swisspor Polska przygotował układ składający się z izolacji z wełny mineralnej oraz papy do pokryć jednowarstwowych CZARNA MAMBA SOLO FIRE RESIST co pozwoliło uzyskać przekrycie dachowe o klasie odporności ogniowej REI 45.

Elementy składowe systemów
Podstawowe składniki nowych systemów stanowią dwa bazowe elementy oferty firmy Swisspor Polska: styropian FASSADENDÄMMPLATTE WDV EPS 100 i papa do pokryć jednowarstwowych CZARNA MAMBA SOLO FIRE RESIST.

Płyty styropianowe FASSADENDÄMMPLATTE WDV EPS 100 są produktem, który uzyskał certyfikat niemieckiego instytutu Deutsches Institut für Bautechnik. Jest to produkt dedykowany do izolacji termicznej przekryć dachowych, zwiększający ich odporność ogniową. Ważną zaletą przekryć dachowych wykonanych z użyciem styropianu jest jego niska waga (około 20 kg/m3) oraz wysoka wytrzymałość na naprężenia ściskające (powyżej 100 kPa). Elementy nośne przekrycia dachowego muszą wytrzymywać duże obciążenia związane np. z zalegającym śniegiem, dlatego każda redukcja ciężaru przekrycia prowadzi do odciążenia konstrukcji, a co za tym idzie do zmniejszenia przekrojów oraz redukcji kosztów.

Papa do pokryć jednowarstwowych CZARNA MAMBA SOLO FIRE RESIST jest wykonana z wysokiej klasy asfaltów modyfikowanych SBS z wypełniaczem. Warstwę zbrojącą stanowi wkładka kompozytowa nowej generacji, która w decydujący sposób wpływa na polepszenie odporności ogniowej materiału. Zastosowanie papy do pokryć jednowarstwowych obniża ciężar przekrycia dachowego, zmniejsza czas potrzebny na jego wykonanie, a równocześnie, dzięki dużej grubości (5,5 mm) papy i wysokiej jakości mieszanki asfaltowej, na wiele lat zapewnia bezawaryjność i szczelność całego układu.

Uwagi użytkowe
Należy pamiętać, że ważnym elementem tych trzech nowych systemów przekryć dachowych jest uszczelnienie obwodowe na styku połać dachowa - attyka wykonane z blachy stalowej oraz płyt z wełny mineralnej lub płyt z pianki poliizocjanurowych PIR. Rozstaw płatwi przekrycia nie może przekraczać 750 mm.

Wysoka jakość nowych systemów firmy Swisspor została potwierdzona przez Zakład Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie w procesie badawczym zakończonym wystawieniem klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej warstwowych przekryć dachowych.

Projektując przekrycie dachowe należy przy tym pamiętać o tym, że aby uzyskać odpowiednią klasyfikację ogniową nie można przekroczyć zakładanego przez dany system maksymalnego poziomu wykorzystania obciążenia elementów konstrukcyjnych przekrycia.

Najlepszy efekt końcowy można uzyskać, gdy proponowane rozwiązania zostanie wzięte po uwagę już na etapie projektowania przy doborze konstrukcji i przekrojów elementów konstrukcyjnych. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają Regionalni Doradcy Techniczni firmy SWISSPOR.

mgr inż. Marcin Bernaś
Centrum Szkoleniowe Swisspor

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2021

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt