Nr: #8192 Info: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/budujcom/public_html/index.php at 19 line
Buduj.com.pl - Portal budowlany
Nr: #8192 Info: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/budujcom/public_html/ads/libraries/lib-db.inc.php at 76 line

Bezpieczeństwo pożarowe budynków

Nieodpowiednie posługiwanie się ogniem, wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja, a także wyładowania atmosferyczne – to zgodnie z danymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej najczęstsze przyczyny pożarów.
Według danych PSP tylko przez pierwszych dziesięć miesięcy 2006 roku odnotowano w Polsce blisko 150 tys. pożarów. W ich wyniku zginęło prawie 500 osób, a rannych zostało ponad 2,5 tys. Oprócz ofiar w ludziach pożary spowodowały olbrzymie straty materialne. Wielu niepożądanych skutków udałoby się uniknąć, stosując niepalne materiały budowlane, takie jak skalna wełna mineralna służąca m.in. do izolacji przeciwpożarowej budynków.

Niepalne wyroby budowlane nie przyczyniają się do rozwoju ognia, więc są wiele bezpieczniejsze niż materiały palne, które po zapalaniu same stają się paliwem. Według europejskiej klasyfikacji, wyroby niepalne klasyfikowane są w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1:2002 klasą A1 lub A2-s1, d0. To najwyższa i najlepsza klasa spośród siedmiu możliwych (A1, A2, B, C, D, E, F). Podczas pożaru materiały klas A1 i A2 nie wydzielają ani substancji toksycznych, ani gęstego dymu, mogącego utrudnić ewakuację z płonącego budynku i akcję gaszenia ognia.

Nowe klasyfikacje – euroklasy, uwzględniają w sposób kompleksowy zachowanie się wyrobu pod wpływem ognia, biorąc pod uwagę 5 różnych parametrów. O zaliczeniu wyrobu do klasy głównej decydują:

* ilość i szybkość wydzielonego ciepła,

* czas do zapalenia i rozprzestrzenianie płomieni, czyli wszystko to, co bezpośrednio wpływa na zasięg i szybkość rozwoju pożaru.Pozostałe właściwości, tj.:

* wytwarzanie dymu i

* wytwarzanie płonących i spadających kropli, które pokazywane są poprzez dodatkowe oznaczenia (np. d0 – brak płonących kropli, d2 – bardzo dużo i długo płonących kropli).Najwyżej klasyfikowane są wyroby oznaczone symbolem A1 lub A2, które nie biorą udziału w pożarze. Wełna Rockwool została zakwalifikowana do klasy A1 - najwyższej i najbezpieczniejszej klasy ogniowej. Ale wełna Rockwool to więcej niż niepalność. Dzięki temu, że skalna wełna mineralna Rockwool w ponad 96% składa się ze związków nieorganicznych, odpornych na bardzo wysokie - pożarowe temperatury, nawet w warunkach rzeczywistego pożaru zachowuje swoje właściwości. Jest więc nie tylko niepalna, ale także ogniochronna. Zawdzięcza to surowcom, z jakich powstaje - kamieniom naturalnym, takim jak bazalt i gabro – które zaczynają się topić dopiero po długim czasie oddziaływania bardzo wysokich temperatur. Skalna wełna stanowi dla ognia przeszkodę nie do pokonania i dzięki temu zwiększa odporność ogniową wszystkich elementów budynku, w które jest wbudowana.

EUROPEJSKA KLASYFIKACJA OGNIOWA WYROBÓW BUDOWLANYCH

EUROKLASA - KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA OGNIOWA WYROBU
A1 - niepalny
A2 - prawie niepalny
B - w małym stopniu palny
C - palny w coraz większym stopniu
D - palny w jeszcze większym stopniu
E - palny
F - niesklasyfikowany lub niespełniający najniższych wymagań

Włókno bazaltowe, z którego produkowana jest wełna skalna, przez dłuższy czas wytrzymuje temperaturę przekraczającą nawet 1200oC. Dlatego też zastosowanie produktów Rockwool znacznie zwiększa odporność ogniową przegród, poprawiając bezpieczeństwo ogniowe obiektu, przebywających w nim ludzi i ich majątku – mówi Tomasz Kwiatkowski, Doradca Techniczny Rockwool Polska.

Właściwości ogniowe wyrobów stosowanych w budownictwie mogą w najbliższej przyszłości nabrać większego znaczenia dla właścicieli budynków. Ubezpieczyciele w Polsce, wzorem firm zachodnich, będą częściej premiować bezpieczniejsze budynki, np. domy zbudowane i ocieplone przy użyciu niepalnych, ogniochronnych materiałów, takich jak wełna Rockwool.

Izolacje Rockwool ze skalnej wełny mineralnej wykorzystywane są w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym, obiektach przemysłowych oraz handlowych, a także instalacjach technicznych oraz w takich gałęziach i sektorach gospodarczych, jak przemysł rafineryjny i petrochemiczny, motoryzacja i ogrodnictwo.

Rockwool Polska Sp. z o.o.
więcej artykułów, informacji
http://www.rockwool.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2021

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt