Nr: #8192 Info: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/budujcom/public_html/ads/config.inc.php at 597 line

Czołowy hurtowy dostawca systemów HVAC w Finlandii, LVI-Dahl, wdraża system ERP firmy Lawson

HELSINKI, Finlandia, 28 sierpnia 2008 r. – Fińska firma LVI-Dahl – czołowy hurtowy dostawca systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) – jest pierwszym klientem firmy Lawson w Finlandii, który zdecydował się wdrożyć najnowsze aplikacje Lawson M3 7.1, będące częścią systemu do zarządzania przedsiębiorstwem Lawson M3. System Lawson ma pomóc firmie LVI-Dahl w usprawnieniu procesów administrowania finansami na poziomie grupy.

Grupa Dahl jest największym skandynawskim hurtowym dostawcą systemów HVAC, rozwiązań użyteczności publicznej oraz rur przemysłowych i produktów z nimi związanych. Firma Dahl jest liderem na rynkach w Danii, Norwegii, Szwecji i Polsce.Dysponuje 260 oddziałami w Europie Północnej i wchodzi w skład francuskiej grupy Saint-Gobain.

Najważniejszym kryterium wyboru nowego systemu ERP określonym przez firmę LVI-Dahl była obsługa internacjonalizacji i integracja systemów przedsiębiorstwa. Firma potrzebowała systemu ERP, który ułatwiłby kierownikom i dyrektorom rozwiązywanie problemów związanych ze zmianami zachodzącymi w przedsiębiorstwie.Firma LVI-Dahl chciała również dostosować operacje wewnętrzne do operacji międzynarodowej grupy Saint-Gobain. System Lawson M3 został uznany za najlepsze rozwiązanie spełniające powyższe kryteria.
– System ERP firmy Lawson umożliwi nam prowadzenie działalności w bardziej nowoczesny i ujednolicony sposób – stwierdził Jukka Silander, szef działu IT w firmie LVI-Dahl. – Nowe rozwiązanie może nam pomóc w zmniejszeniu liczby zadań wykonywanych ręcznie, a tym samym w minimalizacjiryzyka wystąpienia błędów.Gdy wszystkie przedsiębiorstwa w grupie zostaną zintegrowane przy pomocy tego samego systemu, raporty finansowe będzie można tworzyć o wiele szybciej i wydajniej – dodał Jukka Silander.
Najnowsze aplikacje Lawson M3 7.1 pozwalają powiązać zamówienia z łańcuchem dostaw przedsiębiorstwa. Oferują również rozszerzone funkcje branżowe i uproszczoną procedurę aktualizacji do nowych wersji.
– Jest to doskonały przykład projektu systemowego, będącego w rzeczywistości przede wszystkim projektem wymuszonym przez potrzeby biznesowe – skomentował Kim Trapp, kierownik działu projektowania rozwiązań w firmie Lawson w Finlandii. – Firma LVI-Dahl prowadzi sprzedaż hurtową w wielu regionach świata.System Lawson M3 7.1 świetnie sprawdzi się w tym wymagającym i zdecentralizowanym środowisku – dodał Kim Trapp.
Kompletny projekt zrealizowany na zamówienie firmy LVI-Dahl obejmuje wdrożenie systemu Lawson M3 oraz dalszy rozwój systemu i pomoc techniczną. Firma LVI-Dahl należy do francuskiej grupy Saint-Gobain, która korzysta z rozwiązania Lawson M3 w innych krajach skandynawskich.
 
 
Informacje o firmie Lawson Software
Lawson Software dostarcza rozwiązania informatyczne i świadczy usługi z tym związane dla ponad 4000 klientów zajmujących się produkcją, dystrybucją i usługami serwisowymi na terenie 40 krajów. Do oferowanych przez nas rozwiązań należą aplikacje do zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa (EPM), zarządzania łańcuchem dostaw (SCM), zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP), zarządzania relacjami z klientami (CRM), planowania zasobów produkcyjnych (MRP), zarządzania aktywami przedsiębiorstwa (EAM) oraz aplikacje dopasowane do potrzeb poszczególnych branż. Rozwiązania firmy Lawson pozwalają uprościć prowadzenie działalności dzięki usprawnieniu procesów, obniżeniu kosztów i poprawie efektywności działań przedsiębiorstwa. Lawson posiada swoje przedstawicielstwa na całym świecie. Siedziba firmy mieści się w St. Paul w stanie Minnesota. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej www.lawson.com.
 
Stwierdzenia wybiegające w przyszłość
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia wybiegające w przyszłość wiążące się z pewnym elementem ryzyka i niepewności. Są to m.in. stwierdzenia dotyczące zamierzeń, przekonań lub oczekiwań firmy Lawson oraz jej kierownictwa. Stwierdzenia tego typu nie stanowią gwarancji przyszłych wyników finansowych i wiążą się z ryzykiem oraz niepewnością, jako że rzeczywiste wyniki mogą w sposób istotny różnić się od potencjalnych wyników omawianych w niniejszych stwierdzeniach wybiegających w przyszłość. Firma nie ma obowiązku dokonywać aktualizacji stwierdzeń wybiegających w przyszłość na podstawie przyszłych okoliczności lub wydarzeń. Do czynników, które mogą spowodować takie rozbieżności pomiędzy wynikami należą m.in.: niepewność dotycząca możliwości realizacji przez firmę Lawson korzyści przewidywanych w wyniku połączenia z firmą Intentia International, warunki panujące w branży informatycznej, niepewność dotycząca możliwości i czasu spełnienia warunków uznania odroczonych przychodów, możliwość ogólnoświatowego konfliktu zbrojnego, ataków terrorystycznych na terenie Stanów Zjednoczonych oraz wszelkich ewentualnych wydarzeń, które będą ich następstwem, zmiany sytuacji w obsługiwanych przez firmę branżach, nasilona konkurencja oraz inne czynniki ryzyka wymienione w najnowszym raporcie rocznym firmy (formularz 10-K) złożonym w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Firma Lawson nie jest zobligowana do aktualizowania żadnych stwierdzeń wybiegających w przyszłość zawartych w powyższej informacji prasowej.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright by buduj.com.pl © 2006 - 2019

Developed by Brodex | projekt graficzny: Marcin Gleń
serwery tani hosting w aBajt